• Khidmat Pelanggan
    Ahad - Khamis : 8am to 5pm
  • Jalan Tengku Ismail Off Jalan Telipot,
    15200 Kota Bharu

Ahli Lembaga Pengarah

1. YB Dato’Hj Abdul Fattah bin Hj Mahmood(Pengerusi)

( Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Belia dan Sukan)

2. Dato’ Hj Nazran bin Muhammad

(Pengarah) (Pengarah Tanah dan Galian)

3. Hj Abdul Rashid bin Mohd Yusoff

(Pengarah Eksekutif) (Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Perbadanan Menteri Besar Kelantan)

Kakitangan Pengurusan MSSB